Reklamace zboží

Formulář pro reklamaci zakoupeného zboží

 

Využívám svého práva a reklamuji zakoupené zboží.

Číslo objednávky: …………………………………………

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………..

Adresa:………………………………………………………………………………………………

Telefonický kontakt:………………………………………………………………………….

E-mail:……………………………………………………………………………………………….

Reklamované zboží:………………………………………………………………………………….barva:……………………………………………………………

 Jednoduchý popis problému u reklamovaného zboží:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Reklamaci odešlete na adresu:

Martin Nevedel, Horymírova 580, 738 01 Frýdek-Místek

Dodatečné informace

V případě že, Vás nebudeme kontaktovat do 5 dnů od odeslání reklamace. Prověřte, kde se Vaše zásilka nachází, zřejmě nám nebyla doručena.

Podmínky reklamace:

  1. Případná reklamace musí být uplatněna ihned při zjištění závady.
  2. Zboží odeslané k reklamaci musí být čisté a zbaveno všech nečistot, aby nebránilo k posouzení reklamace.
  3. Doložit doklad o zakoupení a reklamační formulář. ( pro rychlé vyřízení, vyplňte pečlivě všechny údaje )
  4. Po uplynutí záruční doby, nárok na reklamaci zaniká

Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

 

Dne: ……………….. Podpis: …………………………………………